Fertility Care har fået ny bestyrelsesleder

”Pressemeddelelse” vedr. bestyrelsen i Videnscentret Fertility Care

Videnscentret Fertility Care konstituerer sin bestyrelse med ny leder til at fortsætte den positive udvikling med det formål at tilbyde endnu flere barnløse adgang til gratis støtte og rådgivning. 

Grundlægger af Fertility Care og bestyrelsesformand frem til i dag Tina Sandager, overlader nu ledelsen af  foreningens bestyrelse til Peter Reeslev. Den øvrige bestyrelse og daglig leder Maria Salomon udtrykker en  meget stor tak til Tina Sandager for hendes kæmpestore indsats, passion og imponerende drivkraft med at opstarte og udvikle Fertility Care til glæde for mennesker med behov for hjælp forbundet med at få børn  eller at leve med barnløshed. Der rettes ligeledes en kæmpestor tak til alle finansielle donorer af  foreningen herunder særligt for store donationer fra Jesper Leen Jensen Holding ApS, der muliggjorde  opstarten af foreningen, Aase Ejnar Danielsens Fond, Sygeforsikringen ”danmark” samt fra virksomheder  indenfor fertilitetsbranchen.  

Tina glæder sig til at følge den fortsatte udvikling af Fertility Care, nu med Peter ”ved roret”. Peter har  mangeårig erfaring fra fertilitetsområdet, hvor han bl.a. i 2022 opstartede sit eget konsulentfirma og  bibringer nye kompetencer og erfaringer til bestyrelsen og foreningens arbejde. Peter udtrykker sin  interesse for Fertility Care således: ”Jeg har fulgt med fra sidelinjen og løbende sparret med medlemmer af  foreningen igennem det seneste års tid, idet jeg beundrer dem for deres initiativ og det gode formål. Jeg er  derfor stolt af at blive en del af Fertility Care og hjælpe til, at foreningen forhåbentligt kan vokse sig endnu  større for herved at kunne hjælpe endnu flere mennesker”. 

Videnscentret Fertility Care blev i 2019 opstartet som en NGO af to ”ildsjæle” i Tina Sandager og Abelone Tholstrup Stein med det formål, at hjælpe par og enkeltindivider med støtte og rådgivning der måtte være berørt af sorg og krise i forbindelse med ufrivillig barnløshed. I Danmark er ufrivillig barnløshed den  hyppigste folkesygdom iblandt kvinder og par i aldersgruppen 25-44 år og overgår hyppigheden af andre  kroniske sygdomme som diabetes, kræft, psykiske sygdomme og hjertekarsygdomme. Danmark er ”verdensmester” i at føde børn ved hjælp af assisteret reproduktion, idet 1 ud af 10 børn er hjulpet til verden, hvilket udgør ca. 6.000 fødte børn årligt. 

Både ufrivilligt barnløse kvinder og mænd er i risiko for at gennemgå en eksistentiel krise med reaktioner  som skam, sorg, frygt, stress, skyld, jalousi, isolation, problemer i parforholdet (herunder seksuelle  vanskeligheder), udfordringer med arbejdsliv/karriere, samt en generel følelse af meningsløshed og  kontroltab. De psykiske og sociale konsekvenser i forbindelse med ufrivillig barnløshed er generelt oversete, selvom de har stor indflydelse på den enkelte, familierne og en afsmittende virkning på  samfundets økonomi, dels i form af produktivitetstab, dels som belastninger på social- og sundhedsområdet. 

Fertility Care har en telefonrådgivning bemandet med sygeplejersker og jordemødre fra landets  fertilitetsklinikker, der ligesom bestyrelsen alle arbejder frivilligt. Daglig leder af Fertility Care, Maria  Salomon udtrykker: ”at i Danmark er der ikke nogen anbefalinger om psykosocial støtte som del af et  fertilitetsbehandlingsforløb, hvorfor Fertility Care’s rådgivning er helt unik, idet der ikke findes andre tilbud,  som baserer sig på NGO-principper og udføres af erfarne fertilitetssygeplejersker med særligt uddannede kompetencer”. 

Spørgsmål eller uddybende interviews kan tilgå daglig leder: Maria Salomon, fertilitetssygeplejerske og  familieterapeut 

Email: Maria Salomon maria@fertilitycare.dk Mobil: 2290 9595

  • Baggrundsinfo om Fertility Care: Fertility Care er non-profit og sikrer lige adgang til kvalificeret  støtte.  
  • Fertility Care (fertilitycare.dk) er en almennyttig forening – en NGO der tilbyder gratis støtte og  rådgivning til mennesker berørt af sorg og krise i forbindelse med ufrivillig barnløshed. 
  • Vores telefonrådgivning er bemandet med sygeplejersker og jordemødre fra landets  fertilitetsklinikker, som alle arbejder frivilligt.  
  • Dansk Fertilitetsselskab (www.fertilitetsselskab.dk), bakker op om initiativet og behovet for Fertility  Care. 
  • Fertility Care er medlem af brancheforeningen RådgivningsDanmark (raadgivningsdanmark.dk),  som er med til at kvalificere og validere foreningens arbejde.