Persondatapolitik

I privatlivspolitikken for Videnscentret Fertility Care oplyses, hvilke data og personoplysninger der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvad Fertility Care som dataansvarlig organisation bruger data til.

  1. Indledning

1.1 Fertility Cares persondatapolitik er gældende for samtlige personoplysninger Fertility Care indsamler og opbevarer. Dette forekommer hvis du:
– Besøger Fertility Cares hjemmeside www.fertilitycare.dk (afsnit 3)
– Tilmelder dig Fertility Cares nyhedsbrev (afsnit 4)
– Booker en rådgivningssamtale via Fertility Cares bookingsystem (afsnit 5)

  1. Dataansvarlig

2.1. Fertility Cares oplysninger som dataansvarlig organisation for behandling af personoplysninger er følgende: Videnscentret Fertility Care, Frederiksgade 21, 1265 København, CVR: 41133104, E-mail: kontakt@fertilitycare.dk.

2.2. Når Fertility Care behandler personlige oplysninger, overholder Fertility Care EUs databeskyttelsesforordning, GDPR, samt de danske persondataretlige regler, som gør sig gældende pr. 25. maj 2018.

2.3. Spørgsmål til Fertility Cares persondatapolitik, eller til måden hvorpå personoplysninger, som er registreret hos Fertility Care, behandles, kan rettes til: kontakt@fertilitycare.dk eller telefon +45 60140788.

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger, eller mener du, at der er registreret forkerte data kan du ligeledes rette henvendelse til Fertility Care. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

  1. Website og cookies

3.1. Når du besøger websitet www.fertilitycare.dk, benytter Fertility Care Google Analytics-cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan besøgende navigerer på websitet. Fertility Care behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

3.2. Som nævnt i pkt. 3.1. benytter Fertility Care Google Analytics-cookies for at få indsigt i, hvordan besøgende benytter websitet. Data deles ikke, og den viden Fertility Care får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende.

3.3. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics (det anbefales ikke).

3.4. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

  1. Tilmelding til nyhedsbreve (ikke aktuelt)

4.1. Vælger du at tilmelde dig Fertility Cares nyhedsbrev, gøres dette ved at oplyse din mailadresse, hvormed du giver samtykke til, at Fertility Care opbevarer din mailadresse i det anførte system. Samtidig giver du samtykke til, at Fertility Care må sende dig nyhedsbreve. Du kan altid afmelde dig tjenesten og dermed tilbagekalde dit samtykke, hvorefter din mailadresse vil blive slettet.

  1. Indsamling af personlige oplysninger – Booking af en rådgivningssamtale

5.1. Booker du en rådgivningssamtale via Fertility Cares bookingsystem, beder vi dig oplyse følgende almindelige personoplysninger: navn, telefonnummer og mailadresse.

5.2. Dit navn og oplyste telefonnummer bruges udelukkende til, at rådgiverne kan kontakte dig som bruger på det bookede tidspunkt.

5.3 Den oplyste mailadresse bruges til at sende en påmindelse om din bookede samtale, besked hvis en samtale er aflyst og information om deltagelse i evaluering af rådgivningen. Oplysningerne angivet i bookingsystemet slettes automatisk efter 1 år.

5.4. Når du skal slette en rådgivningssamtale, logger du ind på ”Din side” via bookingsystemet og Login. Her taster du telefonnummer eller mail, hvorefter der sendes en engangskode som du skal bruge til Login. Du kan også logge ind via Facebook.

5.5. Samtykke til opbevaring og brug af personoplysninger gives af bruger, når denne booker en samtale i bookingsystemet.

5.6. Personoplysningerne afgives aldrig til tredjepart.

  1. Deling af dine personoplysninger

6.1. Der er indgået individuelle databehandlingsaftaler med alle relevante databehandlere, hvilket særligt omfatter de it-systemer og booking-systemer som Fertility Care anvender.

  1. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

7.1 Som dataansvarlig deler Fertility Care ikke personlige oplysninger med modtagere uden for EU/EØS.

  1. Beskyttelse af personoplysninger

8.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Fertility Care lever op til gældende regler om sikkerhed og logning samt adgangsstyrende autorisation.

8.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

8.3. Den hurtige udvikling af behov for digitalisering betyder, at ændringer i Fertility Cares behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Fertility Care forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør Fertility Care dette, rettes datoen under pkt. ”10. Sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Fertility Care dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller i forbindelse med din kontakt til Fertility Care.

8.4. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

  1. Tavshedspligt

9.1. Tavshedspligt i Fertility Care betyder, at vi ikke fortæller nogen udenfor Fertility Care, hvem der har haft kontakt til vores Rådgivning og hvad vi taler om. Det skal understreges, at tavshedspligt ikke betyder, at rådgiveren kan love brugeren ikke at dele oplysninger fra samtalerne med andre i Fertility Care, da man kan have brug for dette i faglig sparring og supervision.

  1. Sidst opdateret

10.1. Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 14. april 2024.