Præsentation af Fertility Care

Videnscentret Fertility Care er en almen velgørende forening, der tilbyder gratis støtte og telefonrådgivning til alle berørt af ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling.

Vores NGO er blandt andet rundet af to fertilitetssygeplejersker, som har arbejdet på offentlige fertilitetsklinikker i flere år og ikke følte, at der blev prioriteret tilstrækkelig tid og ressourcer på de følelsesmæssige omkostninger, der følger i kølvandet af at være ufrivillig barnløs og i fertilitetsbehandling.

Foreningens formål er at øge trivslen blandt mennesker berørt af ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling, øge fagligheden i fertilitetsrådgivningen generelt og udbrede viden om de psyko-sociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed.

Alle rådgivere er fertilitetssygeplejersker der i det daglige arbejder på landets klinikker. De er uvildige og repræsenterer ikke den enkelte fertilitetsklinik. Inden de starter som rådgivere, har de gennemgået Fertility Cares rådgiveruddannelse og de modtager løbende supervision, der sikrer rådgivningskvaliteten. Læs mere om rådgivningsteamet her.

Grunden til at vores frivillige alle er fertilitetssygeplejersker er, at vi sygeplejersker har en særlig indsigt pga. vores sundhedsfaglige baggrund med en bio-psykosocial grundforståelse af fertilitetsbehandlingens konsekvenser; dvs. af sammenhængen mellem somatisk sygdom, den medicinske behandling, de fysiske indgreb og de psykosociale reaktioner.

Telefonrådgivning

Telefonrådgivning kan noget helt særligt. Det overrasker mange, hvor meget man kan få ud af en samtale gennemført på telefonen. Det kendetegnende for denne form for støtte og rådgivning er at den er uforpligtende, let tilgængelig, og kan foregå hjemme i ens trygge og vante ramme. Ydermere er en samtale med en Fertility Care rådgiver fortrolig og underlagt tavshedspligt, hvilket for nogen kan gøre det nemmere at tage initiativ til dette første skridt mod hjælp.

I en rådgivningssamtale på telefonen gælder det om at lytte ind til hvad den enkelte har behov for. Det betyder, at rådgiverne i Fertility Care er meget opmærksomme på hvad der er på spil for den enkelte barnløse, og hvor der er brug for at sætte ind med yderligere støtte.

På arbejdspladsen

Fertility Care tilbyder rådgivning til virksomheders ledelse og HR med henblik på at øge opmærksomhed på og viden om arbejdsforhold af betydning for den ufrivilligt barnløse.

Der tilbydes individuel rådgivning og støtte til medarbejdere, der er berørt af barnløshed.

For mere information kontakt daglig leder Maria Salomon

RådgivningsDanmark

Videnscentret Fertility Care er medlem af brancheforeningen RådgivningsDanmark som tilbyder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Styrken ved dette medlemskab er en stærk fælles interesse for faglig og organisatorisk udvikling, vidensopbygning og netværk. I dette netværk er mange store spillere som engang har været små, som fx børns trivsel, kræftens bekæmpelse, livslinjen og mange andre. Vidensdeling er et stort aktiv i dette medlemskab. Medlemskabet indebære bl.a en akkrediteringsordning, som Fertility Care skal gennemgå indenfor de 3 første års medlemskab, i vores tilfælde ved udgangen af 2023. Læs mere om RådgivningsDanmark her.