Bestyrelse

Vi har en ulønnet bestyrelse, bestående af erfarne og kompetente fagprofessionelle ildsjæle, med mange års erfaring indenfor fagfelterne barnløshed og fertilitetsbehandling, og de problemer, det medfører. Vores bestyrelse tæller fagprofiler som fertilitetssygeplejerske, fertilitetslæge, psykolog, finanserfaring og fundraiser.

Peter Reeslev

Bestyrelsesleder

Jeg er passioneret i mit arbejde med at forbedre menneskers muligheder og adgang til at få hjælp med at få børn, hvor jeg med beundring har fulgt foreningens arbejde på sidelinjen siden dets opstart. Jeg var derfor aldrig i tvivl, da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at bistå foreningens formål og arbejde med at udbrede rådgivningstilbuddet til at nå ud til endnu flere mennesker, der er påvirket af barnløshed med ofte vidtrækkende implikationer for dagligdag og livskvalitet.

Min ambition er at sikre et øget kendskab til foreningens gratis rådgivningstilbud, at bistå den daglige ledelse i nye udviklingstiltag ligesom at hjælpe med at sikre finansiel støtte til at kunne opretholde forenings virke i fremtiden og ultimativt at kunne blive en del af finansloven.

Til de, der i øvrigt måtte være nysgerrige på min baggrund se min LinkedIn profil her: https://www.linkedin.com/in/preeslev/

Frank Vestergaard-Olsen

Bestyrelsesmedlem

Jeg har en lang karriere indenfor den finansielle sektor i DK og Norden, hvor jeg især har beskæftiget mig med Retail Business Banking. Mit fokus er både strategiudvikling og strategieksekvering, primært indenfor kundevendte erhvervskundeområder. 

Jeg har mere end 15 års senior management erfaring, hvoraf de seneste 8 år har været fokuseret omkring digital transformation af erhvervskundebetjening i DK og Norden. Lederuddannelsesmæssigt har jeg en MBA fra Henley Business School samt en Master i NLP indenfor coaching og personlig udvikling.

Som far til to voksne børn og snart på vej til mit første barnebarn ved jeg, at børn er en af de allerstørste gaver her i livet. Jeg har venner og tæt familie, hvor det ikke altid er gået så nemt. De er gået den lange vej gennem fertilitetsbehandling, og det stiller krav til både de berørte samt familierne og det nære netværk. Denne indsigt giver mig et behov for at række ud og støtte op. Kan jeg gøre en lille forskel og kan jeg hjælpe ved at stille mine kompetencer til rådighed i en god sags tjeneste, så har jeg nået mit personlige mål ved at indtræde i bestyrelsen for Fertility Care.

Katrine Haahr

Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet læge i 2001 fra Københavns Universitet. Blev speciallæge i gynækologi og Obstetrik 2011. Har siden arbejdet med fertilitetsbehandling på Herlev Hospital og siden 2012 på Storkklinik i København hvor jeg var klinikchef indtil 2019. I den periode vækstede klinikken fra en inseminations klinik til en fertilitetsklinik med IVF behandling og ægdonation mm. Arbejder nu som læge på Junoklinikken.

Jeg har valgt at arbejde i bestyrelsen for Videncentret Fertility Care, fordi jeg med årene er blevet mere og mere interesseret i det psykosociale område og gerne vil hjælpe med at skabe bedre forhold for patienter og fagprofesionelle indenfor dette felt. Jeg mener, at min baggrund som erfaren fertilitetlæge og leder er værdifuld for foreningen og det arbejde vi skal udføre.

Yoon Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Jeg er autoriseret psykolog og certificeret sexolog, og arbejder til daglig i en Sexologisk Enhed. Derudover beskæftiger jeg mig med psykosociale aspekter af fertilitetsbehandling både forskningsmæssigt og klinisk. Jeg har en stor interesse i det sundhedspsykologiske fagfelt, hvor det er nødvendigt at behandle og arbejde ud fra et biopsykosocialt- og kulturelt perspektiv. Det har været en naturlig forlængelse af min interesse at arbejde med kommunikation for sundhedsprofessionelle.

Jeg har sagt ’ja’ lige præcis til denne bestyrelsespost, fordi jeg brænder for opmærksomhed på og fortsat vidensskabelse- og deling på området indenfor ufrivillig barnløshed og behandling, og jeg oplever at denne forening netop er et plateau for formidling af relevant og saglig viden. Jeg har tidligere siddet med i ESHRE SIG Psycholoy and Counselling, men oplevede til tider der, at organisationen er så stor, at det kan være svært at nå ud til dem vi egentlig keerer os om – også med vores forskningspraksis – nemlig det individ eller det par som oplever ufrivillig barnløshed. Jeg håber at denne forening vil få sit ståsted bland alle dem som har brug for støtte og viden om særligt de psykosociale aspekter af ufrivillig barnløshed, ikke kun de som oplver ufrivillig barnløshed, men også de fagpersoner som de skal møde i klinikken.

Michael Frandsen

Bestyrelsesmedlem

Jeg er økonomiuddannet og har jeg primært arbejdet med forretningsudvikling, salg, partnerskaber og fundraising. Jeg har bl.a. arbejdet hos American Express, SAS, Carlsberg og er nu ansat på Det Kongelige Teater.

Jeg har sagt ja til bestyrelsesarbejdet, da fertilitetsbehandlinger er et evigt aktuelt emne og i den forbindelse, synes jeg foreningens mission er både vigtig, sympatisk og meningsfyldt. Jeg vil derfor gerne være en del af denne forenings bestyrelse og vil her primært have fokus på den finansielle del af foreningen.