Artikel i fagbladet Sygeplejersken

I fagbladet Sygeplejersken Årgang 2023 nr. 1 bringes en artikel om Fertility Care, ”Frivillig
fertilitetsrådgivning får midler og kan udvide.”

Vores daglige leder Maria Salomon fortæller i artiklen: ”Ufrivilligt barnløse står ofte i en svær
eksistentiel livssituation. At gå igennem fertilitetsbehandling kan være hårdt og fylder meget for
mange. Derfor tilbyder vi gratis telefonrådgivning med frivillige fertilitetssygeplejersker, der
brænder for at hjælpe mennesker i en svær situation”.

Artiklen kan læses i fagbladet Sygeplejersken