Daglig ledelse

Maria Salomon

Maria Salomon

Daglig leder & fertilitetsrådgiver

Maria Salomon er uddannet Fertilitetssygeplejerske og Familieterapeut.

Mine kompetencer som familieterapeut tager udgangspunkt i systemisk narrativ praksis samt mit arbejde som fertilitets-sygeplejerske på Rigshospitalets Fertilitetsklinik gennem de sidste 24 år.

Jeg har en bred erfaring med de psykologiske og sociale konsekvenser, som ufrivillig barnløshed kan medføre såsom sorgreaktioner, social isolation, skyldfølelse, tab af kønsidentitet, angst, depression, stress m.m.

Jeg har støttet og rådgivet både enlige, par, kvinder og mænd i svære beslutninger herunder overvejelser vedrørende anvendelse af donorsæd.