Vi støtter dig før, under og efter fertilitetsbehandling

I Fertility Care’s telefonrådgivning oplever vi en række tilbagevendende tematiske problematikker, der er forbundet med de forskellige faser før, under og efter fertilitetsbehandling. Vi bistår med støtte og rådgivning:

 

Før

 • Vi kan støtte dig i den sorg og krise, der er forbundet med ikke at kunne få børn på den naturlige måde, som du havde forestillet dig.
 • Vi kan støtte dig, der får et barn uden en partner som solo-mor.
 • Vi kan støtte dig i dine bekymringer for de forskellige hormonbehandlinger, og de fysiske indgreb, et fertilitetsforløb kan medføre.
 • Vi kan støtte dig i hvordan du generelt kan forberede dig mentalt og praktisk på at skulle gennemgå et fertilitetsbehandlingsforløb.

 

Under 

 • Vi kan støtte dig hvis du oplever belastninger i nære relationer, fx ifm. parforhold, familieliv, venner og kollegaer.
 • Vi kan støtte dig hvis du føler dig udenfor fællesskabet og oplever social tilbagetrækning, jalousi over andres børn og følelsen af at være i venteposition.
 • Vi kan støtte dig med udfordringer i arbejdslivet, herunder følelsen af at være nødt til at dele et meget privat problem med dine ledere og kollegaer. 
 • Vi kan støtte dig ved mislykkede graviditetsforsøg og eventuelle aborter.
 • Vi kan støtte dig når kroppen reagerer under fertilitetsbehandling og omkring hvordan du bedst yder den omsorg.
 • Vi kan støtte og hjælpe hvis du oplever symptomer på stress, angst og depression, som kræver yderligere behandling.

 

Efter

 • Vi kan støtte dig i at finde retning og mening i livet, hvis behandlingen ikke lykkes og ønsket om at få et barn ikke opfyldes.
 • Vi kan støtte dig i at bearbejde et slidsomt fertilitetsforløb, så evt. stress og angst ikke bæres videre i barnets start på livet. 

 

Vi er her alt i alt for dig – det er nemt at booke en samtale og blive ringet op af en rådgiver. En telefonsamtale med en rådgiver i Fertility Care er underlagt tavshedspligt og kan være dit let tilgængelige, men meget værdifulde første skridt mod hjælp.

 

Læs mere om vores telefonrådgivning her, hvor du også kan booke en samtale.