Vrede fertilitetspatienter

Skrevet af Fertilitetsrådgiver, Psykoterapeut og tidligere Fertilitetssygeplejerske Tina Sandager

 

Vrede er naturligt – også som ufrivillig barnløs

Når man kæmper med ufrivillig barnløshed i alle dets afskygninger, så er vrede en af de følelser som mange har problemer med at håndtere hensigtsmæssigt.

 

Vrede er en helt naturlig grundfølelse som alle mennesker har i sig som en stærk iboende kraft, der skal hjælpe os til at beskytte os selv og vores nærmeste imod farer og sætte sunde fysiske og psykiske grænser for os selv. Vrede er en af de helt naturlige sorgfølelser, og det er meget forskelligt hvordan vreden føles og hvordan man lader den komme til udtryk.

 

Nogle mennesker er gode til at mærke vreden i den rene form, og er ofte også gode til at italesætte tydeligt og præcist hvad de er vrede over og hvad de godt kunne tænke sig skulle være anderledes. Men rigtig mange undertrykker eller maskerer deres vredesfølelser, og så giver det nogle helt andre udfordringer både i kommunikationen med de fagprofessionelle, i andre sociale relationer og ikke mindst for personen selv.

 

Forskellen mellem mænd og kvinder

En del kvinder har tendens til ubevidst at maskere deres vredesfølelser, så vreden i stedet kommer ud som fx frustration, skuffelse eller en følelse af ”sårethed”. Alle tre ting er andre ord for vrede. Kvinder maskerer i højere grad end mænd deres vredesfølelser – det er betinget af flere faktorer som bl.a. opdragelse og den kultur man indgår i til daglig.

 

Mænd har generelt lidt lettere adgang til vreden i den mere rene form. Det er generelt også mere socialt acceptabelt at mænd viser vrede end når kvinder gør det. Nogle kvinder kan også være optaget af, hvordan de bliver opfattet af omgivelserne hvis de åbenlyst viser vrede. Nogle kvinder kan være bange for at blive opfattet som ”hysteriske” eller ”furieagtige” – eller man kan føle, at man udstiller sin følelse af kontroltab.

 

Mænd bliver typisk vrede når de oplever at føle sig magtesløse. Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling medfører ofte en meget stor følelse af magtesløshed og meningsløshed. Dertil kommer det faktum, at mange mænd føler sig magtesløse i forhold til ikke at kunne beskytte deres partner mod alt det som barnløshed og evt. fertilitetsbehandling medfører – både fysisk og psykisk.

 

Hvordan oplever du vrede patienter?

Hvis du i dit arbejde er i berøring med mennesker ramt af sorg og krise over ikke at kunne få børn på naturlig vis – så kender du sikkert til, at dine patienter/klienter er vrede, frustrerede og/eller skuffede over hele deres situation. Måske kommer de følelser også til udtryk overfor personalet/behandleren (dig).

 

Jeg har personligt mødt mange fagprofessionelle på fertilitetsklinikkerne, der fortæller om udfordringer med vrede patienter – mænd som kvinder. Mange synes det kan være rigtigt svært at håndtere det og det kan føles som et uretfærdigt angreb, når man gør sit bedste for at udføre sit arbejde så godt som muligt. 

 

Så hvad stiller man op med de vrede patienter/klienter? Både dem som viser vreden åbenlyst og dem som du oplever, viser deres vrede mere skjult – måske som kritik, rugende tavshed, diffuse anklager, generel utilfredshed, gentagne beklagelser eller andre måder.

 

Måske oplever du, at blive virkelig vred eller frustreret på din patient/klient indeni dig selv. 

 

Måske oplever du, at du begynder at gøre dig ekstra meget umage og bøjer og strækker dig i alle mulige retninger for, at imødekomme patienten og for at undgå vredesudbrud eller utilfredshed.

 

Måske begynder du at undgå netop den vrede patient eller du oplever, at du er begyndt at slække lidt på kvaliteten/tiden/indholdet af din pleje/behandling – fordi du føler, at du bliver behandlet uretfærdigt. 

 

Uanset hvad din indre respons er på dine patienters vrede, så kan det være godt at få kigget det efter i sømmene og få det frem i lyset. Det er en rigtig god ide at du vender det med dine kollegaer, og at I sammen får kigget på jeres forskellige tilgange til de vrede patienter.

 

Bud på, hvordan du kan håndtere vrede patienter

Her kommer mine bud på, hvad du og dine kollegaer kan gøre i mødet med den vrede patient.

 

Fortæl patienten hvad du registrerer og hav samtidig en god og åben øjenkontakt – og et kropssprog hvor du viser, at du er oprigtigt interesseret i at få gang i en konstruktiv dialog.

 

Fx ved at spørge på følgende måder: 

 

”Det er min opfattelse at du virker vred, frustreret osv. Har jeg ret i det?”

 

”Jeg har en fornemmelse af, at årsagen til at du ofte er skuffet over…., har klaget over…., er utilfreds med…. måske skyldes at du er vred. Er det rigtigt?”

 

”Jeg synes du har virket anspændt og været mere kort for hovedet de sidste par gange du har været her…..er det fordi du er vred over noget?”

 

Når patienten – forhåbentligt – lader dig ”komme indenfor” og svarer dig tilbage, så er det en god idé at du ”bliver i mødet” med ham/hende. Det vil sige, at du øver dig i at blive i øjenkontakten og stille åbne og afklarende spørgsmål til det som patienten siger – også selvom det er kritik af dig og/eller klinikken. Nogle gange kan kritikken jo være helt berettiget ☺

 

Du skal naturligvis have fokus på dine egne grænser, og det skal du kommunikere ud på en god og tydelig måde undervejs i samtalen, hvis det bliver nødvendigt.

 

Du hjælper din patient utroligt meget ved at vise, at du godt tør tale med ham/hende selvom han/hun er vred. Du hjælper også din patient ved at kalde de diffuse og projicerede følelser som fx skuffelse og sårethed ved deres rette navn. Der er utroligt meget empowerment i at opdage når man får projiceret sin vrede ud på sine (måske uforskyldte) omgivelser. Det giver en øget selvindsigt hos patienten, som øger hans/hendes mestringsevne. 

 

Der meget god livsenergi for alle os mennesker i, at have en god og sund kontakt til vores vrede. Vi bliver bevidste om vores grænser og vores behov, og vi kan dermed nemmere kommunikere det ud til vores omgivelser.

 

Vrede kan forløses sundt og naturligt via vores krop – og hvis det virker naturligt i samtalen kan du spørge ind til hvordan personen normalt håndterer vrede. Et godt supplement kan være forskellige kropslige udfoldelser som fx løbeture, gåture, boksetræning eller finde sig et roligt og uforstyrret sted i naturen og råbe det ud. Der er mange mestringsstrategier, og personen skal selvfølgelig finde frem til det som virker for ham/hende.

 

Det er altid godt at fortælle, at det er helt almindeligt hvis man oplever vrede og at det stort set rammer alle der går igennem ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling. Det skaber meget ofte ro og en følelse af at være ”normal og rigtig”. Noget vi alle sammen har brug for at føle.