Sorg er naturlig og nødvendig – også i forbindelse med ufrivillig barnløshed

Som ufrivillig barnløs bliver man ofte mindet om den store sorg og det tab, der er forbundet med en mistet drøm om at stifte en familie. Det gør man bl.a. når omgangskredsen bliver gravide og får børn, til barnedåb, konfirmationer, studenterfester osv. 

Som permanent ufrivillig barnløs vil man løbende gennem livet blive mindet om sorgen, eksempelvis når familie og venner får børnebørn.

Det kan være virkelig hårdt igen og igen at blive konfronteret med sådan en sorg, som kan være vanskeligt for omverdenen at sætte sig ind i, fordi der er tale om et usynligt tab.

”Hvis man gennem lang tid forsøger at få et barn, er der et håb, som bliver taget fra én gentagne gange. Det giver en belastningsreaktion, som er meget udmattende.” siger Mai-Britt Guldin, der er psykolog og sorgforsker ved Aarhus Universitet.

Definitionen af sorg er alt for snæver. Sorgen over at være ufrivillig barnløs bliver ofte overset, fordi der ikke er tale om et menneskeligt tab udtaler psykolog og sorgforsker Mai-Britt Guldin i et interview til Kristeligt Dagblad. Læs hele artiklen omkring sorg fra Kristeligt Dagblad her (kun abonnement).

Sorg er individuelt og kan komme i mange afskygninger, og dette understreger vigtigheden i at vi lærer vores sorg at kende.

Sorg er et grundvilkår for os mennesker. På et tidspunkt i vores liv kommer vi alle i berøring med sorgen. Langt de fleste af os vil prøve at miste nogle eller noget vi har kært, som vi elsker og næsten ikke kan forestille os, at vi kan leve uden! Men livet skal gå videre og vi skal helst leve hele livet som hele mennesker – derfor sørger vi og det skal vi give plads til!

I Fertility Care er det vores faglige og personlige erfaring, at når man giver plads til sin sorg og arbejder med den, så er det muligt at opnå en øget mestring af hele den livskrise det er, at være ufrivillig barnløs.

Sorgens tunge og pinagtige følelser er naturlige og vigtige. Sorgens følelser har nemlig til formål at forandre os og gøre os i stand til at leve forandrede liv. Sagt med andre ord, at leve livet med ændrede livsvilkår.

Det betyder, at der foruden alt det tunge og svære, også er en indbygget power i sorg. En power til at forandre både udsyn og indkig. Udsyn til verden udenfor en selv, ens nære relationer og omgangskreds i det hele taget. Indkig til ens indre i forhold til måder at være i verden på, værdier og livsvalg – og meget ofte en forøget evne til empati, tolerance, forståelse og omsorg for andre mennesker efterfølgende.

Sorg er altså naturligt og nødvendigt for at komme igennem en eksistentiel livskrise som ufrivillig barnløshed vitterligt er. Det er vigtigt, at vi får udbredt viden om sorgen og dens natur i befolkningen generelt når det handler om ”usynlige reproduktive tab” som barnløshed i alle dets aspekter indeholder. 

Derfor arbejder vi hos Videnscentret Fertility Care for at skabe politisk opmærksomhed på området. Vi kæmper for lige adgang til støtte og rådgivning til alle i berøring med ufrivillig barnløshed.

Læs her hvordan du kontakter os, hvis du har behov for hjælp og støtte både før, under og efter fertilitetsbehandling – barn eller ej.