Vi er blevet godkendt, som medlem af RådgivningsDanmark

Videnscentret Fertility Care er blevet godkendt som medlem af brancheforeningen RådgivningsDanmark.

RådgivningsDanmark er en  forening for gratis, sociale rådgivningstilbud. Foreningens vision er, at gratis, social rådgivning  til mennesker i vanskelige livssituationer er let tilgængelig og af højeste kvalitet.

Læs mere om RådgivningsDanmark 

Som medlem af RådgivningsDanmark arbejder man derfor løbende med kvalitetsudvikling af  eget rådgivningstilbud gennem deltagelse i faglige netværk og videndeling med andre  rådgivningstilbud.  

RådgivningsDanmark tilbyder desuden en akkrediteringsordning for rådgivningstilbud, som får  et kvalitetsstempel, hvis de lever op til en række fælles kvalitetsstandarder. Fertility Cares rådgivning arbejder hen imod at blive klar til akkreditering.  

Hvad er akkreditering? 

RådgivningsDanmarks historie og  akkreditering 

I Danmark findes der ingen regulering eller minimumskrav til de gratis, sociale rådgivningstilbud, som tusindvis af mennesker kontakter hver dag. På den baggrund har det i  flere år været et ønske fra kvalificerede rådgivningstilbud at få en brancheforening, som  kunne samle organisationerne og sikre og løfte kvaliteten i den gratis, sociale rådgivningsbranche. I 2014 blev RådgivningsDanmark formelt stiftet. 

RådgivningsDanmark tilbyder et rådgivningsfagligt fællesskab samt en akkrediteringsordning  for rådgivningstilbud, som får et kvalitetsstempel, hvis de lever op til en række fælles  kvalitetsstandarder. Akkrediteringsordningen består overordnet af to elementer – en kvalitetsmodel og en  akkrediteringsproces. Begge dele lægger sig tæt op ad andre offentlige og statslige  akkrediteringsmodeller i Danmark, mens kvalitetsmodellens indhold er udviklet specifikt til  sociale rådgivningstilbud.