Øget sårbarhed ved sommerferielukning og pause i fertilitetsbehandlingen

Måske har du lige sendt eller skal til at sende mange patienter på pause i fertilitetsbehandlingen, fordi din klinik snart holder sommerferielukket?

 

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling kan i sig selv være en stor både psykisk og fysisk belastning for de berørte, og det kan derfor være virkelig hårdt at udsættes for tvungne pauser oveni.

 

Det kan være ekstra svært for dine patienter med en sommerpause, især hvis de i løbet af det seneste år i forvejen har oplevet ændringer og udsættelser i fertilitetsbehandlingen pga. Covid-19. Disse tvungne pauser og ekstra ventetider kan sætte dem under et stort pres, fordi det biologiske ur tikker.

 

Dine patienter føler måske en øget sårbarhed, ensomhed, utryghed, uvished, stress og/eller angst, som kan være vanskeligt selv at håndtere.

 

Det er vigtigt, at dine patienter anerkender alle de svære tanker og følelser, som melder sig. Men måske har de brug for hjælp og støtte til netop dette.

 

Ekstra ventetider grundet Covid-19 og sommerferielukning

Medierne har haft et stort fokus på de længere ventetider ift. fertilitetsbehandlinger i offentligt regi grundet Covid-19, og det påvirker selvfølgelig både jer som behandlere og patienterne.

 

Vi ved at mange af jer sundhedsprofessionelle har haft et ekstra hårdt år. Måske har I været en del af det vigtige Corona-beredskab? Måske har I haft ekstra travlt med flere patienter end normalt? Måske har I selv været syge med Corona eller haft kollegaer der har været ramt – og derfor har I måske oplevet øget travlhed? Måske har I ikke oplevet de store ændringer ift. ventetider, men derimod oplever I måske en øget sårbarhed hos jeres patienter ift. sommerferiepausen?

 

Hvis I sommetider føler at tiden er knap ift. at tage hånd om patienternes mentale sundhed i forbindelse med fertilitetsbehandlingen pga. travlhed og sommerferielukning, så fortvivl ikke!

 

Hjælpen til at håndtere de mentale udfordringer ift. nedlukningen og dermed den ekstra ventetid er netop lige her hos os i Fertility Care. Vi tilbyder gratis telefonrådgivning og kontaktformular til mental støtte af både kvinder, mænd og deres pårørende.

 

Derudover er Fertility Care også et videnscenter med gratis artikler, viden, forskning, inspiration og gode råd både til jer som sundhedsprofessionelle og til jeres fertilitetspatienter. Alt dette med fokus på den mentale sundhed indenfor fertilitetsverdenen.  

 

Fertility Cares gratis støtte og rådgivning

Hos Videnscentret Fertility Care tilbyder vi gratis støtte og rådgivning til alle berørt af ufrivillig barnløshed. Se mere her.

 

Læs mere om Fertility Cares gratis rådgivning og kontaktmuligheder her, og hjælp os med at sprede budskabet!

 

Vi ønsker at støtte og styrke alle i berøring med ufrivillig barnløshed – både før, under og efter fertilitetsbehandling.

 

Fertility Cares vision er at mental sundhed bliver en naturlig del af fertilitetsbehandlingen i fremtiden.