Hvordan kan du øge mestringsevnen?

Gode råd skrevet af Fertility Cares rådgivningsteam

 

UFRVILLIG BARNLØSHED ER EN LIVSKRISE

Alle mennesker vil opleve forskellige livskriser i større eller mindre omfang. Ufrivillig barnløshed er i den grad også en livskrise – men en krise som for omverdenen ofte bliver overset, fordi der er tale om usynlige tab og sorg over en mistet drøm om at stifte en familie.

 

At være ufrivillig barnløs og i fertilitetsbehandling kan være forbundet med en kæmpe sorg samt mange andre psykiske og fysiske belastninger, som kan medføre mindsket livskvalitet, social isolation, psykiske og fysiske begrænsninger og pres på både privat- og arbejdslivet. Alt dette kan i værste fald føre til psykiske lidelser som eksempelvis depression, angst og stress, der kan ende ud i sygemeldinger.

 

Det kan være svært for omverdenen at sætte sig ind i livskrisen som ufrivillig barnløs – og dermed kan det også være svært for de berørte at række ud efter hjælp!

 

Det kræver mod, hårdt arbejde og selvansvar at opnå mere ro og overskud i hverdagen, men det er faktisk muligt at have det psykisk godt som ufrivillig barnløs både før og under fertilitetsbehandling, som gravid efter fertilitetsbehandling og som permanent ufrivillig barnløs.

 

MESTRING AF LIVSKRISE – HVAD KAN DU SELV GØRE?

 • Vær åben og ærlig – tal med andre omkring dine tanker og følelser, også de svære!
 • Anerkend din situation og ræk ud efter hjælp og støtte – både psykisk og fysisk.
 • Gør noget dejligt for dig selv hver eneste dag (små som store ting tæller).
 • Taknemmelighedsøvelser (fokuser på det positive i dit liv og dyrk taknemmeligheden i selv de små ting).
 • Husk din søvn (få integreret en god vane for din søvnrytme – stå op og gå i seng nogenlunde samme tid hver dag).
 • Meditation/mindfulness øvelser, hvor du øver dig i at være i nuet (forskning viser at det er stressnedsættende).
 • Yoga eller andre afspændingsøvelser.
 • Vejrtrækningsøvelser (træk vejret ind ad næsen, ned i maven og ånd ud gennem munden).
 • Bevægelse og frisk luft (gåtur i naturen, dans eller andet der føles rart).
 • Massage (dette skaber bl.a. oxytocin i kroppen, som har en beroligende effekt på dit nervesystem).
 • Lyt til musik der kan hjælpe dig med at tillade dine følelser.
 • Kram dig selv eller få et kram af en du holder af.
 • Tal til dig selv, som du ville tale til din allerbedste ven/veninde.

 

Disse gode råd til at øge mestringsevnen og dermed øge livskvaliteten er en form for hjælp til selvhjælp, som kan forebygge mange mentale problematikker. 

 

Måske er du nået til et punkt, hvor du har brug for professionel støtte – hvis dette er tilfældet, er det yderst vigtigt at række ud efter hjælp!

 

Fertility Cares gratis støtte og rådgivning

Ønsker du støtte og rådgivning enten som ufrivillig barnløs før eller under fertilitetsbehandling, som gravid efter fertilitetsbehandling eller som permanent ufrivillig barnløs, så tøv ikke med at kontakte Fertility Cares gratis støtte og rådgivning.

 

Ingen tanker og følelser er forkerte! Så kontakt os hvad end du har på hjertet! 

 

Læs mere om Fertility Cares gratis telefonrådgivning her.

 

Fertility Care er en gratis specialiseret telefonrådgivning til alle ramt af barnløshed.