Fertilitetsbehandling og den psykiske belastning

Vi har leget med overskriften i DJØF bladet (lavet overstregning), med det formål at tydeliggøre, at fertilitetsbehandling i sig selv er psykisk belastende og kan give pres på jobbet. De seneste uger har DI og DJØF været ude og sætte et vigtig fokus på ventetider i forbindelse med fertilitetsbehandling. I den sammenhæng vil vi som patientorganisation gerne slå et slag for det psykiske perspektiv under og efter fertilitetsbehandling barn eller ej som resultat.

 

DI har i Berlingske Tidende sat fokus på de lange ventetider på fertilitetsbehandling og lagt op til behandlingsgaranti til ufrivilligt barnløse. Læs artiklen her.

DJØF har sat fokus på de lange ventetider og dets påvirkning på arbejdsmarkedet. Den enkeltes effektivitet og trivsel i forbindelse med fertilitetsbehandling. Læs artiklen her.

 

Et væsentligt perspektiv i denne debat er, at fertilitetsbehandling er en psykisk belastning uafhængigt af lange ventetider. Det er klart, at længden er lig med stigning i sårbare problematikker. Undersøgelser viser at efter allerede et års fertilitetsbehandling udviser 15% af kvinderne depressive symptomer.  Fertilitetsbehandling er en både fysisk og psykisk belastning. Lange ventetider er med til at øge belastningen og bliver du ikke forældre til slut, hvilket mange ikke gør,* så bliver livskrisen et livsvilkår, hvor bearbejdelse af sorgen er afgørende for at håndtere livsvilkåret permanent ufrivillig barnløs. 

Det er derfor vigtigt i debatten om lange ventetider (og om antal af forsøg, der skal tilbydes fra offentlig side), at vi får sat fokus på de generelle psykiske aspekter af fertilitetsbehandling og ufrivillig barnløshed, som kan have alvorlige konsekvenser hos den enkelte og samfundet i form af stress og depressioner og i forlængelse heraf sygemeldinger.

Heldigvis skal der ikke meget til for at oprette en psykisk balance i forbindelse med fertilitetsbehandling og efter. Viden, rådgivning og støttende samtale kan hjælpe de fleste på vej. Hjælp til selvhjælp kan være med til at sikre, at den psykiske sårbarhed i forbindelse med fertilitetsbehandling ikke når et kritisk niveau. 

 

Gratis telefonrådgivning & støttende samtaler

Videnscentret Fertility Care er sat i verden for at bidrage med gratis telefonrådgivning og samtaler til at styrke den enkelte mand og kvinde i livskrisen. Hvad end det ender med en forældre titel eller ej! Vores vision er, at det psykosociale felt bliver en naturlig del af fertilitetsbehandling. Læs mere om os her 

 

*Hver 5. mand bliver ikke far. Hver 10. kvinde bliver ikke mor eller får det antal børn hun ønskede.