Samtaleguide til forældre & søskende i forbindelse med barnløshed

Brug guiden som inspiration når du skal tale med dine forældre eller søskende om din barnløshed og fertilitetsbehandling. Det kan være rart at have noget at læne sig lidt op ad, når du skal tage hul på en samtale som ofte føles sårbar, når man som du er berørt af barnløshed. Det er vigtigt, at du passer godt på dine nære relationer og at de passer godt på dig.

 

Overordnede emner kan være gode at tage stilling til inden samtalen:

 • Hvis du er i behandling med en partner, er det vigtigt, at I sammen afklarer hvem i jeres familier der skal vide hvad, og hvor stor detaljegraden omkring jeres barnløshed og behandling skal være. 
 • Måske har I haft en meget forskellig opvækst og oplever en stor forskel på hvordan jeres familier fungerer indbyrdes. Forsøg derfor at være respektfulde overfor hinandens behov og grænser – det vil mindske risikoen for unødige konflikter og øge følelsen af, at I bliver stærkere som par.
 • Det er en god ide at I taler sammen om hvorvidt I skal tale med jeres forældre/søskende alene eller om I vil gøre det som par.
 • Skriv på forhånd de punkter ned, som er vigtige for dig at få sagt i samtalen.

 

Gode råd til samtalen:

 • Det kan være en god ide at forberede dine familiemedlemmer på, at du skal fortælle dem noget vigtigt, som samtidig er svært og sårbart for dig. Det kan du fx gøre via sms eller i tlf. På den måde sætter du en god ramme med nogle (forhåbentligt) lyttende, kærlige og opmærksomme familiemedlemmer.
 • Sørg for at der er god tid, og ro til at tale sammen uden afbrydelser. Måske skal det kombineres med en søndagsfrokost, gåtur i skoven, kaffeaftale eller et andet set-up som passer dig. Det kan også være at det skal være via facetime eller tlf hvis I bor langt fra hinanden.
 • Fortæl så åbent og ærligt som du kan og har det godt med at: du/ I rigtigt gerne vil have et barn, men at det har vist sig at være svært og at I er i fertilitetsbehandling for at få hjælp.
 • Fortæl om selve behandlingen og dine følelser og tanker i en grad som du er tryg ved. 
 • Husk at forskning viser, at personer der både fortæller om de faktuelle ting omkring behandlingen og de følelsesmæssige ting der følger med, har et lavere niveau af fertilitetsbetinget stress, end de personer der udelukkende taler om faktuelle ting.
 • Husk at barnløshed og fertilitetsbehandling for de fleste hører ind under intimsfæren og privatlivets fred– måske især i forhold til forældre. Så vær varsom med detaljegraden omkring sæd/æg/blødninger, undersøgelser og indgreb på klinikken, så du ikke senere kommer til at føle, at du har blottet dig/jer unødigt.
 • Giv plads til dine egne følelser undervejs i samtalen
 • Giv plads til dine forældres/søskendes følelser og reaktioner.
 • Giv plads til spørgsmål 
 • Forbered dig på at du måske skal ”undervise” dine forældre/søskende i hvad fertilitetsbehandling går ud på.
 • Vær realistisk ift succesraterne for jeres behandling – det er en god ide at fortælle, at behandlingen lykkes for mange – men ikke for alle!
 • Medbring evt skriftlig informationsmateriale fra din klinik og lån det ud til dine forældre/søskende så de kan blive klogere på hvad du/I er igennem – hvis det føles rigtigt og naturligt for dig.
 • Fortæl dem hvad de kan gøre for at hjælpe og støtte dig – både af praktisk karakter og på det følelsesmæssige plan
 • Fortæl hvilke spørgsmål til dig og til behandlingen du gerne vil have fremadrettet
 • Fortæl dem også hvad de helst ikke skal sige og ikke skal spørge om
 • Fortæl hvem de evt gerne må informere i den øvrige familiekreds og hvem de ikke må informere
 • Aftal med dine forældre/søskende hvordan du/I gerne vil informeres fremadrettet om evt kommende graviditeter i familien
 • Det kan være en god ide at informere dine forældre/søskende at du løbende vil tage stilling om du deltager i familiearrangementer, babyshowers, barnedåb og lign – udfra dit fysiske og psykiske overskud. Det er vigtigt, at du finder en god balance i at være social med dine nærmeste og trække dig, når overskuddet i perioder er lavt.

 

Efter samtalen:

 • Tal samtalen igennem med din partner. Er du alene i behandling, så tal samtalen igennem med en god ven.
 • Er der vigtige punkter du havde glemt og som du efterfølgende skal have fortalt/informeret om?
 • Er der noget undervejs i samtalen du er blevet ked af, vred over, skuffet over eller andet?
 • Hvis ja – skal du have talt det igennem med den pågældende person og i så fald hvornår?
 • Vær opmærksom på at dine behov for at tale med og involvere dine familiemedlemmer kan ændres over tid – også set i forhold til længden på dit behandlingsforløb. Det er derfor en god ide at du løbende tilpasser din kommunikation med dine forældre og dine søskende, så de ved hvor du står og hvad du har brug for.

 

Har du brug for støtte eller rådgivning, så BOOK en samtale med en rådgiver her.

 

Udarbejdet af: Fertilitetssygeplejerske og psykoterapeut MPF Tina Sandager. Medstifter af foreningen Videnscentret Fertility Care.