Corona/Covid-19 indflydelse på vores arbejde

Midt i lanceringen af Fertility Care dukkede Covid-19 op og satte sine spor. Vores arbejde med foreningen har, som så mange andre, måtte ændre kurs. Helt konkret blev arbejdet med hjemmesiden udskudt, fordi andre essentielle og livsvigtige opgaver skulle prioriteres. Foreningens strategi blev berørt, herunder det “fysiske møde” i form af kurser, konferencer, etc., men også på andre forventede indsatser og opgaver, har vi måtte ændre retning. Det til trods, så har vores mission og engagement ikke ændret sig. Vi brænder for at gøre en forskel for de ufrivilligt barnløse og permanent ufrivilligt barnløse i dette land – og har glædet os til at komme i luften med foreningen her.

Vi ved, at mange er blevet påvirket af Covid-19 – og på mange forskellige områder. Overordnet er en vis form for utryghed og usikkerhed.

Set fra vores perspektiv, har fertilitetsbehandlinger landet over været lukket ned. Krisen har påvirket klinikkerne og deres ansatte, der ikke har kunne levere det, som er livsvejen for dem. Patienterne har måtte sætte deres behandling i bero eller helt stoppe et forløb. Altsammen noget, der har kunne fremme uvished, frustration og frygt i lyset af et “ur der tikker”.

Vi håber med foreningens mange tilbud og telefonrådgivning at kunne imødekomme dine reaktioner på Covid-19 og være med til at hjælpe dig på vej, både under og efter fertilitetsbehandling. Barn eller ej.

De bedste hilsner

Alle os fra Fertility Care