Vigtige takter i fertilitetsverdenen

Flere fertilitetsklinikker og andre aktører tilbyder nu mental støtte og rådgivning i forbindelse
med fertilitetsbehandling – og der skal lyde en kæmpe respekt herfra, fordi at I er med til at
løfte denne vigtige opgave overfor patienterne.

Det er til stor glæde for os hos Videnscentret Fertility Care at se disse positive takter i
fertilitetsverdenen, fordi vores vision netop er at mental rådgivning og støtte skal blive en
naturlig del af fertilitetsbehandlingen fremover.

Mest udbredte sygdom med alvorlige konsekvenser
Ufrivillig barnløshed er den mest udbredte sygdom blandt kvinder mellem 20 og 44 år.
Verdenssundhedsorganisationen WHO har anerkendt den som en kronisk sygdom på lige fod
med andre kroniske sygdomme som diabetes, kræft, psykiske sygdomme og
hjertekarsygdomme. Faktisk overgår ufrivillig barnløshed hyppigheden af disse andre
kroniske sygdomme. Hvert 10. barn i Danmark kommer til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Hver 5. mand
herhjemme er barnløs, og hver 8. kvinde bliver ikke mor eller får det antal børn hun ønsker
sig.

Årsagerne bag ufrivillig barnløshed er mange – lige fra sygdom, ulykke, alder, lav sædkvalitet,
lav ægreserve osv. – til livets tilfældigheder.

Konsekvenserne af ufrivillig barnløshed kan være store, som eksempelvis ensomhed, social
isolation, sorg, depression, stress, nedsat livskvalitet og sygemeldinger. Vi ser oftest at
reaktionerne bliver større og mere gennemgribende over tid.

Hvorfor er mental støtte vigtigt?
Når man er ufrivillig barnløs og i fertilitetsbehandling er man oftest under et voldsomt pres,
både fysisk og psykisk. Man får hormoner i form af piller og sprøjter, og man overlader
drømmen om ønskebarnet til videnskaben. Dette kan medføre enorm kontroltab, uvished og
sårbarhed. Man oplever mange op- og nedture, og man kæmper ofte med svære tanker og
følelser som eksempelvis ensomhed, tristhed, sorg, jalousi, vrede, magtesløshed og/eller
stress. Oftest har man behov for hjælp og støtte til at håndtere alt dette.

Det at være i fertilitetsbehandling påvirker altså både krop og psyke. Det er yderst vigtigt for
den enkelte, for parholdet og for samfundet generelt, at der tages ansvar for og passes på de
berørtes psykiske sundhed. Ellers kan det betyde sygemeldinger og nedsat livskvalitet.

 

Derfor mener vi hos Fertility Care, at der skal tages hånd om patienternes mentale helbred i
forbindelse med fertilitetsbehandling, og det skal være let tilgængeligt for alle.
Vores mission er, at der skal være et meningsfuldt liv til alle både før, under og efter
fertilitetsbehandling – med eller uden børn, og for mange er det nødvendigt med mental
hjælp og støtte for at nå derhen.

Vi arbejder for, at støtte den enkeltes psykiske ve og vel gennem rådgivning og
uddannelse af både fagfolk, par og den enkelte.

Hos Fertility Care er vores ypperste opgave, at klæde den enkelte ufrivillige barnløse på til at
mestre fertilitetsrejsen: Hjælp til selvhjælp. Den opgave kan vi løfte ved at supplere
fagprofessionelle i berøring med barnløshed: Praktiserende læger, gynækologer,
fertilitetslæger, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker og flere.

De nye takter i fertilitetsverdenen er derfor et vigtigt skridt på vejen mod et meningsfyldt liv
med eller uden børn. Vi støtter i den grad op om disse tiltag med mental støtte og rådgivning
til patienter i forbindelse med fertilitetsbehandling – og vi står klar til at hjælpe og rådgive,
hvis andre både private og offentlige fertilitetsklinikker samt andre aktører er klar til at følge
trop!

Læs her hvad Videnscentret Fertility Care kan tilbyde fertilitetsklinikker og andre
fagprofessionelle samt hvordan du kontakter os.