Sorg og barnløshed

Mai-Britt Guldin fra Aarhus Universitetshospital er en af de førende sorgforskere herhjemme – og en af dem, som har fået øjnene op for ‘sorg’ i forbindelse med ufrivillig barnløshed. Vi vil her på siden løbende, i samarbejde med Mai-Britt Guldin, gå tættere på sorg og forhåbentlig være med-katalysator for, at der kan blive etableret forskning på området herhjemme. Nedenfor er uddrag fra Mai-Britt Guldin’s seneste bog ‘Kort og godt om sorg’.

Du kan nederst på siden her finde link til et podcast-interview med Mai-Britt Guldin, om manglende anerkendelse og forståelse af sorg i forbindelse med ufrivillig barnløshed.

Hvad er sorg?

“Sorg er en grundlæggende følelse og en eksistentiel tilstand, som vi alle oplever, når der er tab. Det betyder, at vi oplever sorg mange gange i livet ved fx dødsfald, skilsmisse, når alvorlig sygdom rammer, når vi mister et job, eller når der opstår såkaldte mangeltilstande som fx ufrivillig barnløshed, omsorgssvigt og lignende. Når vi reagerer med sorg på et tab eller en mangeltilstand, så er det dog meget andet end en grundlæggende følelse. Tilstanden er individuel og meget kompleks, da den er kendetegnet ved både fysiologiske, følelsesmæssige, kognitive, sociale og eksistentielle reaktioner. Reaktionen er en afspejling af hvad og hvordan man har mistet, og hvad det betyder for vores identitet og selvforståelse. Der er altså store forskelle i reaktionerne og vores måde at håndtere reaktionerne på afhængig af, hvordan tabet skete, hvor vi er henne i livet, når vi mister, vores personlighed og ressourcer til at bære chokket og sorgen og omstille livet til at leve med tabet.”

Går sorg over?

Sorg er ikke noget der går over; det er noget vi lærer at leve med. Men hvordan lærer den sørgende at leve med sorgen? Støttende samtaler i almen praksis og i psykologordningen ser ud til at være blandt de bedste tiltag til at lære at leve med sorgen og forebygge de svære konsekvenser af tab, som kan påvises i risikogrupper. Støttende samtaler handler om at anerkende den sørgendes tab og sorg, så den sørgende får mulighed for at forholde sig til tabet og dets udfordringer. Samtalerne sigter mod at yde støtte til den sørgende, de handler ikke om at sorgen skal gå væk, men snarere om at facilitere sorgen med henblik på at oparbejde evnen til at kunne leve med den.”


Omsorg “De fleste mennesker har en idé om, at medfølelse og omsorg skal komme fra andre mennesker, men den sørgende selv er også helt central i at yde denne omsorg. Egenomsorg og selvmedfølelse er effektivt, når man arbejder på at få det bedre – og det er altid tilgængeligt.”

Vi skal alle opleve sorg “Vi har en tendens til at tænke, at alle andre har det meget bedre eller er meget lykkeligere end vi selv er. Men virkeligheden er nok snarere at alle mennesker kender til sorg og lidelse, og det er vigtigt at huske på, at grunden til at vi føler sorg, er at vi er mennesker, der elsker og som holder af livet og har bestemte ønsker til livet.”

Får jeg lyst til livet igen? 

“…Sorg er en proces, der tager tid og kræver tålmodighed. Lysten til livet kommer med tiden, men det er dog ikke nødvendigvis noget, der dukker op af sig selv. Et tab kan afstedkomme mange overvejelser og forandringer, og det er en helt central del af en sorgproces at man selv gør sig klart, hvordan man ønsker at leve livet fremover. Det kan være hjælpsomt at tage udgangspunkt i, hvad man savner, og de værdier man har i livet. Også selvom man ikke kan få lige det, man måske længes mest efter. Skal det handle om nye relationer, nærhed, intimitet, noget bestemt man gerne vil opnå i livet, en bestemt sag man brænder for, egen sundhed eller noget helt andet? Når man har gjort sig klart, hvad der giver mening kan man med begynde at tilrettelægge sit liv ud fra det og med tiden opleve livsglæde igen.”

Guldin, M. Kort & Godt om Sorg fra Dansk Psykologisk Forlag, 2019, uddrag. 

Fra podcasten ‘Et andet liv’. #11 Samtale med sorgforsker Mai-Britt Guldin fra Aarhus Universitetshospital, om manglende anerkendelse og forståelse af sorg i forbindelse med ufrivillig barnløshed.