Mænd, fertilitetsbehandling og familiedannelse

Introduktion

Gennem faglitteratur og forskning indenfor graviditet, fødsel og forældreskab har der historisk været tale om et modercentrisk fokus; fokus var udelukkende på kvindens processer forbundet hermed og mænd er nærmest blevet betragtet som et appendix til kvinders reproduktive processer. 

Det er derfor nu meget velkomment som glædeligt – at der i de senere år er stigende fokus på og forskning vedrørende mænds oplevelser i forbindelse med ønske om forældreskab, familiedannelse og familieliv. 

Hvordan møder du mon mænd i dit arbejde på familiedannelsesområdet? Hvad oplever du, at den mandlige part har behov for og efterspørger hjælp til?  

Hvad kan det betyde at få konstateret nedsat sædkvalitet? Hvilke psykologiske forhold gør sig gældende, når ufrivilligt barnløse mænd overvejer fertilitetsbehandling eller andre måder at blive forældre på? Mister en ufrivilligt barnløs mand noget – og i givet fald hvad, hvis han ikke opnår at blive genetisk forbundet med et eventuelt barn? Hvilke overvejelser kan være forbundet med at overveje og beslutte brug af sæddonor? Og hvordan håndterer man(d), at man måske er ved at blive far, uden at være den genetiske far til barnet?

Hvordan kan du som professionel understøtte mandens proces i forhold til fertilitetsbehandling og familiedannelse?


Målgruppe

Dette kursus er for professionelle der ønsker en opdatering i forhold til hvad vi ved om mænd der oplever reproduktive udfordringer og som er i fertilitetsbehandling. Der er behov for at denne viden i høj grad implementeres i det kliniske arbejde i mødet med mænd, der er involveret i fertilitetsbehandling. 

Kurset henvender sig til sundhedsprofessionelle der arbejder på familiedannelsesområdet; fertilitetsklinik, lægepraksis, gynækologisk afdeling, ultralydsklinik, svangre – og fødeafdeling og barselsafdeling/barselshotel. Kurset er endvidere relevant for professionelle behandlere i privat regi; eksempelvis kliniske psykologer, psykoterapeuter, yogalærere, kiropraktorer, akupunktører og fysioterapeuter.

På kurset arbejdes der i en mindre gruppe uddybende med en veksling mellem oplæg, cases og runder, hvor du selv har rig mulighed for at påvirke hvad der er vigtigt for dig på dette kursus. Der vil endvidere være mulighed for supervision af et par sager.


Hvad får du?

  • Opdatering på aktuel viden om mænd og fertilitetsbehandling
  • Træning i at se den ufrivilligt barnløse mands perspektiv 
  • Viden om muligheder for at støtte manden og parret i deres proces med at forsøge at opnå barn, forældreskab og familiedannelse gennem fertilitetsbehandling
  • Viden om det tværprofessionelle arbejde i et udviklingspsykologisk perspektiv


Baggrund

Min baggrund for at undervise i dette emne er erfaringer med gennem mange år som professionel, at møde ufrivilligt barnløse mænd og kommende fædre, der har gennemgået fertilitetsbehandling. Jeg skrev kandidatafhandling på Rigshospitalet om mandlig reproduktion i forbindelse med, at jeg blev uddannet til psykolog ved Københavns Universitet. Specialet bestod af en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af ufrivilligt barnløse mænd og deres overvejelser om barn, forældreskab og familiedannelse og om deres overvejelser om genetisk/agenetisk fader – og forældreskab. Siden da har jeg som tidligere jordemoder med specialkonsultation for fertilitetsbehandlede gravide og deres partnere truffet mange mænd, der indgående har fortalt mig om deres oplevelser med at have reproduktive udfordringer. Jeg møder tillige i mit kliniske virke som perinatalpsykolog mange mænd i det terapeutiske rum, hvor der er eller har været udfordringer med hensyn til at danne faderskab og familie med børn. 

Jeg oplever forsat, at vi professionelle har meget at gøre for at udfolde og fokusere bedre også på mandens egne oplevelser og at understøtte hans processer i fertilitetsbehandling og familiedannelse. 


Praktisk info

Dato 7.-8. december 2020 kl. 9-15.30


Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist senest 7. oktober 2020. Tilmelding sker efter ”først til mølle princippet”.

 

Maks deltagerantal er 8 personer.

Introduktionspris 4.200 kr for begge dage inklusiv forplejning.


Underviser 

Anna-Katherine Højland

Autoriseret klinisk psykolog. Specialist i klinisk psykologi. Jordemoder.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anna-Kathrine på: kontakt@annakatherine.dk eller telefon 6118 5511