Graviditet og forældreskab efter fertilitetsbehandling

Introduktion

Er man normal gravid og normal forældre efter fertilitetsbehandling? – et spørgsmål mange såvel klienter som professionelle ikke så sjældent stiller mig. 

Hvordan sker omstillingen fra en måske endda længerevarende periode med fertilitetsbehandling til blot at være ”normal gravid og forældre”? Hvad ved vi om den transition? Hvad er det hensigtsmæssigt, at der sker i den omstillingsproces psykologisk? – og hvordan understøttes det bedst?


Målgruppe

Kurset henvender sig til sundhedsprofessionelle der arbejder på familiedannelsesområdet; fertilitetsklinik, lægepraksis, gynækologisk afdeling, ultralydsklinik, svangre – og fødeafdeling og barselsafdeling/barselshotel. Kurset er endvidere relevant for professionelle behandlere i privat regi; eksempelvis kliniske psykologer, psykoterapeuter, yogalærere, kiropraktorer, akupunktører og fysioterapeuter.

På kurset arbejdes der i en mindre gruppe uddybende med en veksling mellem oplæg, cases og runder, hvor du selv har rig mulighed for at påvirke hvad der er vigtigt for dig på dette kursus. Der vil endvidere være mulighed for supervision af et par sager.


Hvad får du?

  • Indsigt i de psykologiske delprocesser der kan være forbundet med den ofte mere emotionelt krævende transition til graviditet og forældreskab efter fertilitetsbehandling
  • Uddybende specialiseret viden om dine professionelle handlemuligheder i dit daglige arbejde i forhold til målgruppen, som du arbejder med
  • Erfaringsudveksling og læring i forhold til formål med og betydning af det tværprofessionelle samarbejde 
  • Kom hjem med en psykologisk førstehjælpskasse til dit professionelle arbejde med kommende fertilitetsbehandlede gravide og forældre


Baggrund

Gennem 25 år har jeg blandt andet specialiseret mig i fagområdet vedrørende fertilitet, ufrivillig barnløshed og graviditet og forældreskab efter fertilitetsbehandling. Først som jordemoder med specialkonsultation for fertilitetsbehandlede gravide og senere som privatpraktiserende klinisk psykolog med virke som perinatalpsykolog. 

I min klinik ser jeg derfor adskillige klienter der henvender sig med behov for hjælp i forbindelse med at have været i fertilitetsbehandling. Det er min erfaring at alt for mange på helt egen hånd kæmper med at håndtere og navigere i de adskillige og til tider komplekse tanker og følelser, der kan forbundet med at være i fertilitetsbehandling og afslutte et fertilitetsbehandlingsforløb og overgå til at være gravid. Ofte er der tale om en psykologisk overgang, som behøver et langt større fokus fra professionelle ifølge klienters udtalelser.

Det er hensigtsmæssigt at klinikere, der er beskæftiget i familiedannelsesområdet har kendskab til de mere omfattende og psykologiske problemstillinger der erfaringsmæssigt kan melde sig, og således kan medvirke til at forebygge disse samt være behjælpelig med at henvise til muligheder for hjælp i tide til patienter/klienter, der har behov for mere end blot en kortere samtale. I den forbindelse er det meget væsentligt at kunne skelne mellem behov for støttende samtaler og samtaler med henblik på personlig udvikling og så de forløb, hvor der er tale om behov for klinisk psykologisk behandling.


Praktisk info

Datoer: 19.-20. oktober 2020 kl. 9-15.30

Sted: Rømersgade 3, 1362 København K

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist senest 20. august 2020. Tilmelding sker efter ”først til mølle princippet”.

 

Maks deltagerantal er 8 personer.

Pris 4200 kr for begge dage inklusiv forplejning.
Underviser 

Anna-Katherine Højland

Autoriseret klinisk psykolog. Specialist i klinisk psykologi. Jordemoder.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anna-Kathrine på: kontakt@annakatherine.dk eller telefon 6118 5511