Tab og sorg ved ufrivillig barnløshed. 

Hvordan kan du som fagprofessionel støtte mennesker?


Online og corona venligt foredrag ved psykolog og sorgforsker, Mai-Britt Guldin Aarhus Universitetshospital.

Tilmelding nederst på denne side.

Er du sygeplejerske, læge, jordemoder, psykolog, coach, sundhedsplejerske eller andet og i berøring med ufrivillig barnløshed?

Så har du højst sandsynligt stiftet bekendtskab med netop denne gruppes tab og sorg i forbindelse med deres ufrivillig barnløshed.

Sorg

Sorg er ikke kun noget vi oplever i forbindelse med dødsfald. Sorg er en reaktion, der opstår, når vi mister noget af betydning og som påvirker forståelsen af vores identitet. Vi reagerer også med den basale følelse af sorg, når der er fravær af noget, vi har ønsket os, og vi må lære at leve med en mangeltilstand. 

Derfor er ufrivillig barnløshed en stor sorg. 

Forskningen i tab og sorg kan bidrage til viden om de reaktioner, der opstår i forbindelse med barnløshed, og også til vores forståelse af, hvordan vi yder god støtte til sorgen og tilpasningen til situationen.

Sorg er individuelt og kan komme i mange afskygninger, og dette understreger vigtigheden i at vi, i berøring med ufrivilligt barnløse, lærer om sorg og forståelsen heraf.

Foredrag om tab og sorg ved ufrivillig barnløshed

I foredraget vil Mai-Britt Guldin præsentere senest nyt om forskning i tab og sorgreaktioner, samt fortælle om støtte og evidensbaseret intervention til mennesker i sorg. 

I løbet af foredraget vil der også blive plads til spørgsmål, debat og diskussion. 

Mai-Britt Guldin

Mai-Britt Guldin er Cand.Psych., PhD, specialist i psykoterapi og seniorforsker. Hun leder et lille forskningsprogram om tab og sorg på Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitetshospital.

Derudover har Mai-Britt udgivet fem bøger om sorg, bl.a. bogen ”TAB OG SORG –  En grundbog for professionelle”, Hans Reitzels Forlag og ”KORT OG GODT OM SORG”, Dansk Psykologisk Forlag. 

Praktisk information:

Den 29.april 2021

Kl. 17.00

Pris 150 kr.

Forud for foredraget får du tilsendt link. Vi benytter Zoom, så download gerne dette program på forhånd.