Sekretariat & rådgivning

Sekretariat

Videnscentret Fertility Care’s daglige ledelse arbejder på tværs af fag og erfaringer. Kræfterne har alle personlige erfaringer og faglig viden indenfor fertilitetsbehandling.

Tina Sandager

Tina Sandager

Stifter, Idémager & sparringspartner

Tina’s hjerte har altid banket for de barnløse. Først som fertilitetssygeplejerske, sidenhen som psykoterapeut og fertilitetsrådgiver, samt forfatter til bogen ‘Hvornår bliver det vores tur - hjælp til barnløse fertilitetsbehandling?’. Tina er mor til tre.

Camilla Graugaard Olesen

Camilla Graugaard Olesen

Tekstforfatter & udviklingskonsulent

Camillas store passion er mental sundhed indenfor fertilitetsverdenen. Hun har selv mærket alle de psykiske og fysiske bivirkninger på egen krop, da hun har været ufrivillig barnløs siden januar 2017 og stadig er i fertilitetsbehandling.

Camillas baggrund er indenfor indkøb, sekretariat, administration og tekstforfattelse. Med stor skrivelyst brænder hun for at sætte fokus på ufrivillig barnløshed, informere pårørende og inspirere ligesindede til at leve livet og dyrke taknemmeligheden. Dette gør hun bl.a. med hendes SoMe profil @fertilitetsfighter.

Runa Egeskov

Runa Egeskov

Fertilitetscoach & rådgiver

Runa er coach med speciale i fertilitet og hun brænder for at forbedre den mentale sundhed. Hun hjælper mænd og kvinder i fertilitetsbehandling med at slippe bekymringer og i stedet opnå glæde, ro og overskud så de kan hvile i behandlingen, sig selv og i livet. Ved siden af foreningsarbejdet driver hun sin egen virksomhed med samme fokus.

Runa har mange års coaching- og ledelseserfaring fra forsikringsbranchen. Hun har tidligere været i fertilitetsbehandling og er ikke blevet mor. Håbet og drømmen lever dog fortsat.

Maria Salomon

Maria Salomon

Familieterapeut & fertilitetssygeplejerske

Maria Salomon er uddannet Fertilitetssygeplejerske og Familieterapeut.

Mine kompetencer som familieterapeut tager udgangspunkt i systemisk narrativ praksis samt mit arbejde som fertilitets-sygeplejerske på Rigshospitalets Fertilitetsklinik gennem de sidste 24 år.

Jeg har en bred erfaring med de psykologiske og sociale konsekvenser, som ufrivillig barnløshed kan medføre såsom sorgreaktioner, social isolation, skyldfølelse, tab af kønsidentitet, angst, depression, stress m.m.

Jeg har støttet og rådgivet både enlige, par, kvinder og mænd i svære beslutninger herunder overvejelser vedrørende anvendelse af donorsæd.

Mille Duzenius

Mille Duzenius

Psykoterapeut & fertilitetsrådgiver

Mille er psykoterapeut med speciale i de psykiske aspekter ved ufrivillig barnløshed og brænder for den nære og støttende samtale. Ved siden af arbejdet i fonden arbejder hun selvstændigt som terapeut og fertilitetsrådgiver.
Mille er tidligere socialrådgiver og supervisor med mange års erfaring i rådgivning af børn og familier.
Mille har selv været igennem langvarig fertilitetsbehandling og er nu mor til to børn.

Pia Weng

Pia Weng

Jordemoder & Fertilitetsrådgiver

Pia har i over 20 år arbejdet som jordemoder og altid været optaget af mødet med den enkelte og for den nærværende og åbne samtale.

Hun har erfaring med kvinder og par fra fødegangen, i sorggrupper, og fra fertilitetsklinik, hvor hun udover afklarende samtaler og behandling har lavet netværksgrupper, både for de, der ønskede graviditet og for de gravide. Senest i udlandet, for kvinder og par, der ønsker afklaring på et liv med eller uden børn og om fertilitetsbehandling i Danmark, fordi muligheden i deres eget land ikke er der.

Pia har mærket fertilitetsbehandling på egen krop og sjæl, og har med egne ord prøvet ”det hele”.

Pia er optaget af at møde et menneske, præcis, hvor det er og idet rum, hvor intet er forbudt, for grimt eller for småt at tale om. Jeg trives, gennem nærværende samtaler, at kunne bidrage til fornyet styrke og afklarethed, når beslutninger skal tages eller til “blot at kunne trække vejret”.
Siden 2012 har hun haft en virksomhed, der kort fortalt handler om at være til stede, når behovet for at tale med en jordemoder, er der.
Pia har to børn fra hhv 2004 og 2008, en søn via IVF og en adoptivdatter.

Marie Bech Østergaard

Marie Bech Østergaard

Psykoterapeut MPF, sygeplejerske & fertilitetsrådgiver

Marie har mange års erfaring med psykoterapi og rådgivning. Både individuelle samtaleforløb, par- og gruppeterapi.

Marie er uddannet sygeplejerske og har erfaring indenfor forskellige specialer blandt andet brystkræft.

Maries personlige erfaring med barnløshed og fertilitetsbehandling, har givet afsæt i en stor faglig interesse indenfor det psykosociale felt af ufrivillig barnløshed.

Undervisere & fast tilknyttede

Vi har et solidt netværk af stærke fagfolk og ildsjæle omkring Fertility Care.

Anna-Katherine Højland

Anna-Katherine Højland

Autoriseret klinisk psykolog, Specialist i klinisk psykologi & Jordemoder

Gennem 25 år har jeg blandt andet specialiseret mig i fagområdet vedrørende fertilitet, ufrivillig barnløshed og graviditet og forældreskab efter fertilitetsbehandling. Først som jordemoder med specialkonsultation for fertilitetsbehandlede gravide og senere som privatpraktiserende klinisk psykolog med virke som perinatalpsykolog. 

I min klinik ser jeg derfor adskillige klienter der henvender sig med behov for hjælp i forbindelse med at have været i fertilitetsbehandling. Det er min erfaring at alt for mange på helt egen hånd kæmper med at håndtere og navigere i de adskillige og til tider komplekse tanker og følelser, der kan forbundet med at være i fertilitetsbehandling og afslutte et fertilitetsbehandlingsforløb og overgå til at være gravid. Ofte er der tale om en psykologisk overgang, som behøver et langt større fokus fra professionelle ifølge klienters udtalelser.

Det er hensigtsmæssigt at klinikere, der er beskæftiget i familiedannelsesområdet har kendskab til de mere omfattende og psykologiske problemstillinger der erfaringsmæssigt kan melde sig, og således kan medvirke til at forebygge disse samt være behjælpelig med at henvise til muligheder for hjælp i tide til patienter/klienter, der har behov for mere end blot en kortere samtale. I den forbindelse er det meget væsentligt at kunne skelne mellem behov for støttende samtaler og samtaler med henblik på personlig udvikling og så de forløb, hvor der er tale om behov for klinisk psykologisk behandling.

Majken Weirsøe Mogensen

Majken Weirsøe Mogensen

Jordemoder & Master i sexologi

Jeg er 37 år og er uddannet og fungerende jordemoder, derudover uddannet master i sexologi. Jeg har kvalifikationer indenfor sexologisk undersøgelse, rådgivning og behandling og god erfaring som underviser. Derudover har jeg klinikken ‘Sund Seksualitet’, hvor jeg rådgiver klienter før, under og efter fertilitetsbehandling. Jeg bliver beskrevet som kærlig, rolig, nærværende og tillidsskabende, hvilket er vigtigt når emnet er seksualitet.  

Bettina Højsgaard

Bettina Højsgaard

Krops - og psykoterapeut

Bettina Højsgaard er uddannet Neuroaffektiv psykoterapeut MPF, Manuvision kropsterapeut & yogainstruktør.

Bettina har speciale i selvværd, stress og angst problematikker.

Carmen Manea

Carmen Manea

Coach & Mindfulness trainer

Carmen Manea is a certified Presence Based Coach and Mindfulness, Emotional Balance and Self-Compassion trainer, and has 15+ years business experience in companies as Coca-Cola and LEGO Group.

She is specialized in working with women the areas of self-confidence and self-awareness, stress and burn out management, impostor syndrome, inner critic and inner leader, behavior change, values and purpose, diversity and inclusion. Even if based in Aarhus, since 2015 she has been coaching and training internationally people from more than 30 countries, on four continents. 

Carmen’s clients say that her strengths are courage and curiosity, active listening and communication, empathy, the ability to create safe space and trusting relationships, multicultural understanding, loving-kindness, compassion, determination, resilience and humor.

A woman without children herself, Carmen has a first-hand experience of the personal and societal challenges connected to this status. She knows that it is possible to find joy and meaning, even if the pain of not having children is always somewhere in the background. Therefore she is committed to support other women as well on finding their purpose and joy in their own way.

Her friends would say she is very sensitive yet strong, loves nature, people and cultures. She can be very active (running marathons, hiking in the mountains, skiing, diving and practicing yoga) and very still (meditating, reading, making jigsaw puzzles and reflecting).

Victoria Frederikke Stenderup Garre

Victoria Frederikke Stenderup Garre

Videnskabelig redaktør

På vej…