Mission 

Et meningsfuldt liv med eller uden børn 

Vision 

At det psykosociale felt bliver en naturlig del af fertilitetsbehandling i fremtiden.


Videnscentret Fertility Care arbejder for og støtter:

  • Uddannelse og rådgivning af professionelle, par og den enkelte i at mestre det psykosociale under og efter fertilitetsbehandling, hvad end der opnås graviditet eller ej.

  • Et paradigmeskift af normer, kultur og sprog inden for ufrivillig barnløshed, så nye fortællinger og rollemodeller kan træde frem.

  • Samarbejde på tværs, da vi tror på, at det er det bedste fundament for et kvalitetsløft af det psykosociale felt omkring ufrivillig barnløshed.

  • Indsamling af den eksisterende forskning, viden og erfaring vedrørende de psykosociale aspekter af barnløshed, samt arbejder for at være dynamo for ny forskning indenfor ufrivillig barnløshed og permanent ufrivillig barnløshed.