Præsentation af Fertility Care

Videnscentret Fertility Care er en almenvelgørende forening, der tilbyder gratis støtte og rådgivning til alle berørt af ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling.

Fertility Care er blandt andet rundet af to fertilitetssygeplejersker, som har arbejdet på offentlige fertilitetsklinikker i flere år og ikke følte, at der blev prioriteret tilstrækkelig tid og ressourcer på de følelsesmæssige omkostninger, der følger i kølvandet af at være ufrivillig barnløs og i fertilitetsbehandling.

Foreningens formål er at øge trivslen blandt mennesker berørt af ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling, øge fagligheden i fertilitetsrådgivningen generelt og udbrede viden om de psyko-sociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed.

Alle rådgivere er fertilitetssygeplejersker og jordemødre med specialeerfaring og faglig støtte- og rådgivningskompetencer. Læs mere om rådgivningsteamet her.

På arbejdspladsen

Fertility Care tilbyder rådgivning til virksomheders ledelse og HR med henblik på at øge opmærksomhed på og viden om arbejdsforhold af betydning for den ufrivilligt barnløse.

Der tilbydes individuel rådgivning og støtte til medarbejdere, der er berørt af barnløshed.

For mere information kontakt daglig leder Maria Salomon

Telefonrådgivning

Telefonrådgivning kan noget helt særligt. Det overrasker mange, hvor meget man kan få ud af en samtale gennemført på telefonen. Det kendetegnende for denne form for støtte og rådgivning er at den er uforpligtigende, let tilgængelig, og kan foregå hjemme i ens trygge og vante ramme. Alle rådgiverne er uvildige og repræsenterer ikke det pågældende behandlingssted. Yderligere er en samtale med en Fertility Care rådgiver fortrolig og underlagt tavshedspligt, hvilket for nogen kan gøre det nemmere at tage initiativ til dette første skridt mod hjælp.

I en rådgivningssamtale på telefonen gælder det om at lytte ind til hvad den enkelte har behov for. Det betyder, at rådgiverne i Fertility Care er meget opmærksomme på hvad der er på spil for den enkelte barnløse, og hvor der er brug for at sætte ind med yderligere støtte.

RådgivningsDanmark

Videnscentret Fertility Care er medlem af brancheforeningen RådgivningsDanmark som tilbyder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Styrken ved dette medlemskab er en stærk fælles interesse for faglig og organisatorisk udvikling, vidensopbygning og netværk. I dette netværk er mange store spillere som engang har været små, som fx børns trivsel, kræftens bekæmpelse, livslinjen og mange andre. Vidensdeling er et stort aktiv i dette medlemskab. Medlemskabet indebære bl.a en akkrediteringsordning, som Fertility Care skal gennemgå indenfor de 3 første års medlemskab, i vores tilfælde ved udgangen af 2023. Læs mere om RådgivningsDanmark her.