Har du lyst til at være en del af en netværksgruppe for solomødre? 

Opstartsmøder, som kicksart til netværksgruppe.

Introduktion

Jeg har gennem årene fået tilbagemeldinger om, at solomor-netværkene hjælper kvinder i forbindelse med fertilitetsbehandling, under selve graviditeten og efter børnene er kommet til verden. Kvinderne beskriver, at de føler sig mindre alene, bedre i stand til at tackle tilværelsen, som nuværende eller kommende solo-mor og at solomødre-grupperne bidrager med noget, deres personlige netværk ikke har kunnet give dem. De har også beskrevet en vis sårbarhed i gruppen. F.eks. sorger forbundet med udeblivende graviditeter eller aborter. – Samtidig er det netop denne sårbarhed, der knytter kvinderne sammen i en særlig gensidig forståelse, som det kan være svært at finde andre steder.  

Min erfaring er bl.a. at enlige kvinder, der vælger donorsæd som vejen til forældreskab, generelt har et godt socialt netværk. Det er derfor vigtigt, at solomor-netværkene ses som et tilbud, der bidrager med en unik støtte, som det personlige netværk uanset alle forstående intentioner har svært ved. 


Hvem er det for?

Dette er et tilbud for dig, der vil give dig selv chancen for en ny dimension i dit liv til gavn og glæde for dig selv, som solomor og for dit kommende barn. Du kan enten være i fertilitetsbehandling, gravid eller allerede solomor.


Hvad får du?

  • Tre opstartsmøder, hvor formålet er at hjælpe gruppen med at skabe en god gruppedynamik, med respekt og rummelighed for de forskellige historier, overvejelser og beslutninger.  
  • I løbet af de tre møder vil I have delt mange forskellige historier og dilemmaer i et trygt rum.
  • Maria Salomon faciliterer de tre møder, derefter fortsætter gruppen på egen hånd.
  • På andet møde oprettes ligeledes en digital platform, hvorfra gruppen kan kommunikere. Det vil typisk være en lukket facebookgruppe. 
  • På tredje og sidste møde aftales gruppens fremtidige mødeform, dvs. hvor tit gruppen ønsker at mødes fremover, samt tid og sted for det første møde i jeres selvorganiseret regi.  
  • Hvert møde varer to timer og foregår i trygt rammer i Marias eget hjem i Hellerup.


Hvorfor vælge et netværk?

  • Netværkene danner ramme om åbne og fortrolige relationer og har samtidigt en styrke i at være uformelle og uden forpligtigelser.  
  • I har jeres valg om at blive solomor til fælles, med derfra kan der være mange individuelle tilgange til at investere i deltagelsen.  
  • En mere langsigtet værdi er at netværkene kan danne grundlag for at jeres kommende børn lærer andre børn at kende med samme baggrund.  


Praktisk info:

Opstartsdato 12/10. Herefter 19/10 & 26/10

Tidsrum: kl. 18:00 til 20:00

Adresse: Barsehøj 37, 2900 Hellerup

Holdet lukkes ved 8 deltagere 


Pris og tilmeldingsfrist

Pris 1.500 kr. 

   

Tilmeldingsfristen er 14 dage før afholdelse.

Vi forholder os retten til at aflyse forløbet, hvis der skulle være færre end fire deltagere.


Underviser

Maria Salomon er uddannet Fertilitetssygeplejerske og Familieterapeut.

Mine kompetencer som familieterapeut tager udgangspunkt i systemisk narrativ praksis samt mit arbejde som fertilitets-sygeplejerske på Rigshospitalets Fertilitetsklinik gennem de sidste 24 år.

Jeg har en bred erfaring med de psykologiske og sociale konsekvenser, som ufrivillig barnløshed kan medføre såsom sorgreaktioner, social isolation, skyldfølelse, tab af kønsidentitet, angst, depression, stress m.m. 

Jeg har støttet og rådgivet både enlige, par, kvinder og mænd i svære beslutninger herunder overvejelser vedrørende anvendelse af donorsæd.  

 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Maria Salomon på salomonterapi@gmail.com Eller ring på 61 46 60 95